Bygga Fritidshus, Fjällhus och Fjällstuga i Jämtland

Bygga hus av byggsats. Komplett husleverantör i Jämtland

Bräcke Bo-service tillverkar hus i Jämtland. På husfabriken tillverkas husstommen som sedan monteras på plats i Jämtland. Fjällhusen som tillverkas är anpassade för det jämtländska fjällklimatet och håller hög kvalitet. Våra husbyggare har ett brett yrkeskunnande inom flera områden. Genom blockproduktion förenas ny byggteknik med gedigen hantverkstradition. Hos oss finns de styrkor som ett större företag har och de positiva egenskaper ett mindre jämtländska bolag besitter. Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och ständigt hitta lösningar som är ekonomiskt och tekniskt fördelaktiga för våra kunder. Våra kunder finns främst i Jämtlandsfjällen

Beställ Fjällhus enkelt från fabrik utan mellanhänder​

1. Välj Fjällhus

Våra Fjällhus kommer som byggsatser i storlekar från 30-170 m2 både som ettplanshus till lofthus. Fjällhuset är ett klassiskt jämtländskt hus. Med material från Norrland som tillverkas i Jämtland efter klimatet som råder i fjällen. Ett praktfullt enplanshus med stora fönsterpartier och vackra spröjs. Ger ett lyxigt och maffigt intryck. Öppen planlösning med ett stort allrum

2. Bestäm färdigställande

Alla våra Fjällhus tillverkas i Jämtland och kommer med alla underlag till bygglovet. Du behöver inte längre köpa nyckelfärdigt. Du kan själv bestämma hur mycket som skall färdigställas

  • Byggsats av väggblock med takstolar, montageanvisningar
  • Monterade väggblock och takstolar, vädersäkrat med yttre färdigställande
  • Nyckelfärdigt med materialpaket eller komplett invändigt färdigställande

3. Förberedande arbete

  • Inköp av tomt, byggström (strömförbrukning) och myndighetskostnader
  • Geoundersökning
  • Mark- och grundarbete – Man tittar framför allt på marken och vilka förutsättningar den ger för husbygget
  • Bygglov

Vanliga frågor

Utifrån vår prisstatistik ser vi att nybyggda hus med ordinär standard och storlek ofta slutar på ett kvadratmeterpris runt 22-30 000 kronor.

Lagfart: 15 825 kr – kostnad bygger på 1,5 % av köpeskillingen för tomten + 825 kr i avgift. Pantbrev: 45 375 – kostnad bygger på 2 % av beloppet + 375 kr per utfärdat pantbrev. Ansluta el: 27 625 kr för 0-200 meter. Vid 200-600 meter: 236,25 kr per meter ovanpå grundpriset.
Fördelarna med nytt är att man får allt nytt och fräscht, man kan sätta sin egen prägel på huset från början och man får den känslan att man är de första som bor i huset.. Och att energikostnaderna blir mindre, då dagens hus håller värmen m.m. bättre
Billigare månadskostnad. Investeringskostnaden är ofta hög när man bygger nytt men månadskostnaden är låg. Mer isolering i golv, väggar och tak, ett effektivt värmesystem och energisnåla hushållsmaskiner håller nämligen driftskostnaderna nere varje månad.
Planavgift – tas ut vid bygglov inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser som är upprättade efter 1987. Det kostar cirka 15 000 kronor för ett enbostadshus, oavsett storlek. Nybyggnadskarta vid tomt upp till 1 999 kvadratmeter kostar cirka 8 000 kronor.
Kostnader relaterade till tomtköp Om du köper en tomt av en privatperson kan du behöva betala så kallad gatuavgift till kommunen. Den ligger på ca 35 000 – 50 000 kronor och måste betalas innan du kan få bygglov. Anslutning till elnätet. Kostnaden varierar beroende på var i landet tomten ligger.
Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Om tillbyggnaden sker närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.
Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad)
Ansökan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som kommunen behöver för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut. För att du ska kunna få ett beslut snabbt är det viktigt att handlingarna är korrekta och tydliga. Blanketter för hur du söker bygglov finns hos din kommun.
Påbörja aldrig en byggnation innan du har fått ett skriftligt beslut. Innan kan du till exempel förbereda tomten för byggnation, ta bort vegetation och matjordstäcke samt ta fram byggmaterial och arbetsbodar.
Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. Tiden räknas från den dag då en fullständig ansökan kom in till miljö- och byggnämnden. I anmälningsärenden ska beslut om startbesked tas inom fyra veckor. Tiden räknas från den dag då samtliga behövliga uppgifter kom in till miljö- och byggnämnden
Vad ska lämnas in eller visas innan startbesked? För att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden antas uppfylla kraven ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan samt de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna, krävs.
För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Kontakta oss

Följ oss på Facebook