Bygga garage

Garage 60 kvm

Färdigställt garage med bastu och omklädningsrum. Perfekta komplementet till stugan. Priset baseras på denna planlösning. Fasadritningen i följande bilaga är den samma. Alternativ planlösningen finns som bilaga

Bygga garage

Priser och villkor

Garagestomme byggsats: fr. 185 000 kr

Garagestomme monterad: fr. 245 000 kr

Nyckelfärdig: fr. 395 000 kr

 • Alla priser inklusive moms
 • Samtliga ritningar, handlingar för bygglov och konstruktionsritningar vid beställning av monterad
  husstomme eller nyckelfärdigt
 • Inkluderar ej transport eller markarbete samt förberedande arbete

Specifikation Garage 60 kvm

Garagestomme byggsats

Komplett Garagestomme

 • Liggande panel färdig målad i valfri kulör
 • Spikregel 34 mm
 • Fasadskiva 50 mm
 • Musband
 • Regel 45×195 mm med isolering 195 mm
 • 45 mm isolering krysslagd, med installations regel invändigt

Gavelblock

 • Liggande panel färdig målad i valfri kulör
 • Spikregel 34 mm
 • Fasadskiva 50 mm
 • Regel 45×145 mm med isolering 145 mm

Utvändigt

 • Foder, knutar, takfotbräda färdig målad i valfri kulör
 • SP fönster typ 3-glasfönster i trä med
  aluminiumbeklädd utsida i valfri kulör
 • Ytterdörrar från Swedoor
 • Motorstyrd garageport
 • Över- och underbleck i valfri kulör. Plåtblecken till fönstren skickas med lösa men är klara för montering. Undviker skador under frakt

Komplett takstomme

 • Takplåt Kamiclassic valfri kulör
 • Underlagspapp
 • Råspont på tak
 • Takstolar
 • Isolering i taket
 • Komplett takavvattning i valfri kulör
 • Prefabricerade snörasskydd på tak

Garagestomme monterad

Garagestomme byggsats ingår

Komplett betongplatta

 • 400s isolerade kantstöd
 • 300 mm isolering
 • Randisolering
 • Erforderlig armering
 • VVS-arbeten, avlopp, vatten
 • Betong

Montage stommar

 • Resning med lyftkran
 • Ställning

Nyckelfärdigt Garage

Garagestomme byggsats samt Garagestomme monterad ingår

Markarbeten

 • Schaktning för garage, med 400 bärlager och 200 dräneringslager
 • Ingrävning av, Avlopp, vatten och el
 • Dränering & dagvatten till garage

Invändigt

 • Invändiga väggar och tak monteras och målas
 • Invändiga väggar med dubbla beklädnadsskivor på båda sidor
 • Osb och gips. samtliga väggar mineralullsskiva för ljudisolering
 • Bastu i asp inkl. aggregat
 • Klinker I bastu och omklädningsrum.
 • El golvvärme i bastu och omklädningsrum
 • Luft/luft värme i garagedel
 • Ytterdörrar av typ Swedoor
 • Motorstyrd garageport monterad
 • El inkl. Svenska standard

Förberedande arbete

Tomt

 • Inköp av tomt, byggström (strömförbrukning) och myndighetskostnader
 • Geoundersökning
 • Sprängningsarbete

Markarbete

 • Schaktning för hus, med 400 bärlager och 200 dräneringslager
 • Ingrävning av, Avlopp, vatten och el och fiber till hus
 • Dränering & dagvatten till hus
 • Uppfart och parkering med packad 0-18
 • Grovplanerad tomt upp till matjord
 • Erforderlig Trumma vid infart

Hustransport

 • Transport av väggstomme, takstomme, samt
  monteringsmaterial

Kontakta oss

Följ oss på Facebook