Husfabrik Jämtland. Hustillverkare och Husleverantör för hela Sverige
Husfabrik Jämtland. Hustillverkare och Husleverantör för hela Sverige

Husfabrik Jämtland projekterar och producerar kvalitetshus i trä. Husfabriken är välrustad för serieproduktion av såväl som enstaka arkitektritade hus. Alla hus vi producerar är väl förberedda för montage på plats. Vi ger dig alltid möjligheten att själv välja vilket färdigställande du önskar, bara byggsats, monterad husstomme eller nyckelfärdigt. Alla våra husmodeller består av praktiska och lätthanterliga väggblock med svenska trämaterial och konstruktion. Vi finns i Jämtland mitt mellan Sundsvall och Östersund

Tillverkning på befintliga bygglov och ritningar

I vår hustillverkning så specialiserar vi oss på att bygga hus som byggsatser av husblock. Huset tillverkas i fabrik, transporteras till din tomt som färdiga väggblock, gavelspetsar och takstolar som monteras direkt på husgrunden. Husblocken utsätts inte för fukt eller stora temperaturförändringar under tillverkningen eftersom byggandet sker inomhus i uppvärmda och torra utrymmen. Byggnadstiden är mycket kort eftersom vi tillverkar huset samtidigt som vi gjuter husgrunden. Fördelarna med att bygga ett hus som byggsats är många

Högkvalitativa och energieffektiva husskal

Husen tillverkas i en kontrollerad och torr produktionsanläggning. Väggarna är förberedda för en kort monteringstid av ett väderskyddat klimatskal. På byggplats sätter vi sedan upp ett vädersäkrat husskal på ett fåtal dagar. Detta gör att vi inte låter fukten angripa huset under byggtiden. Vi har en stark övertygelse i att bygga rejäla fjällhus med ett totalt ansvar för hela processen. Våra hus ligger i framkant när det gäller energiprestanda. Husen är mycket energieffektiva med kvaliteten på klimatskalet i kombination med våra värme- och ventilationssystem gör att vi med god marginal klarar Boverkets energikrav för permanenthus